Onlayn test

Rangshunoslik va kompozitsiya asoslari o‘quv qo‘llanmasi bo‘yicha umumiy test savollari.

<– O‘quv qo‘llanmaning bosh sahifasiga o‘tish.

53

Testni yechishga 60 daqiqa vaqtingiz bor.

Vaqt tugadi.


Rangshunoslik va kompozitsiya asoslari

Ism va familiyangizni kiriting

1 / 46

 Isaak Nyuton nurni dispersiya qilishi natijasida qancha rang hosil bo‘lgan?

2 / 46

Inson ko‘zida nechta turdagi retseptorlar mavjud?

3 / 46

Iogannes Itten rang doirasi nechta rangdan iborat?

4 / 46

Ibn al-Xaysamning inson borliqni qanday ko‘rishi to‘g‘risidagi kitobining nomi qanday nomlangan?

5 / 46

Kim birinchi bo‘lib tajriba asosida nurni dispersiyasini amalga oshirgan?

6 / 46

“Rang ta’limoti to‘g‘risida” nomli kitob muallifi kim?

7 / 46

Qadimgi yunon faylasuflari tomonidan inson borliqni qanday ko‘rishi yuzasidan nechta yondashuv ilgari surilgan?

8 / 46

HSB qisqartmasida qanday so‘zlar bor?

9 / 46

 To‘ldiruvchi ranglar deb nimaga aytiladi?

10 / 46

Rang bu nima?

11 / 46

Isaak Nyuton nurni dispersiya qilishda nechta burchakli prizmadan foydalangan?

12 / 46

Filipp Otto Rungening rang shari qachon nashr etilgan?

13 / 46

RGB qisqartmasida qanday so‘zlar bor?

14 / 46

Ranglarni subtraktiv aralashmasida ranglar qanday hosil bo‘ladi?

15 / 46

 Asosiy (birlamchi) ranglar deb nimaga aytiladi?

16 / 46

Inson olamni ko‘rishi uchun ko‘zlaridan ingichka nurlar chiqadi deb kim hisoblagan?

17 / 46

Kim doimiy mavjud bo‘lgan hamma narsaning “ildizi” to‘rt unsurdan olov, suv, havo va yerdan iborat deb hisoblagan?

18 / 46

Albert Genri Mansellning kolorometrik tizimi rangning nechta xususiyatiga asoslangan?

19 / 46

RGB qisqartmasi nimani anglatadi?

20 / 46

Filipp Otto Rungening rang shari ekvatorida qancha rang bor?

21 / 46

“Rangtasvir haqida risolalar” (Trattato della pittura) nomli kitob muallifi kim?

22 / 46

 Rangshunoslik faniga ta’rif qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

23 / 46

Rang spektrida qancha rang mavjud?

24 / 46

Kim ikki tomonlama konus rang jismini ishlab chiqqan?

25 / 46

Iogann Volfgang fon Gyote rangshunoslik to‘g‘risidagi kitobining nomi qanday nomlangan?

26 / 46

CMYK qisqartmasi nimani anglatadi

27 / 46

 Leonardo Da Vinchi asosiy ranglarni nechtaga ajratgan?

28 / 46

Fizikaning qaysi bo‘limi yorug‘lik xususiyatlarini o‘rganadi?

29 / 46

Axromatik ranglar bir biri bilan faqat qaysi xususiyati bilan farq qiladi?

30 / 46

Kolorometrik tizim muallifini belgilang.

31 / 46

To‘ldiruvchi rangning ikkinchi nomi qanday nomlanadi?

32 / 46

Empedokl qaysi 4 ta rangni asosiy etib belgilagan?

33 / 46

Kim birinchi bo‘lib ko‘zda tasvirlar qanday jamlanishini asoslagan?

34 / 46

Leonardo Da Vinchi qaysi ranglarni asosiy etib belgilagan?

35 / 46

 Ikkilamchi ranglar deb nimaga aytiladi?

36 / 46

CMYK qisqartmasida qanday so‘zlar bor?

37 / 46

Iogann Gyote rang doirasida qancha rang mavjud?

38 / 46

Ranglarni additiv aralashmasida ranglar qanday hosil bo‘ladi?

39 / 46

Isaak Nyuton rang doirasida qaysi ranglar kichik maydonni egallagan?

40 / 46

Timey asari muallifi kim?

41 / 46

Mansell rang tizimi qachon nashr etilgan?

42 / 46

HSB qisqartmasi nimani anglatadi?

43 / 46

Iogannes Itten rang doirasida qaysi ranglar asosiy etib belgilangan?

44 / 46

Iogann Gyote rang doirasida qaysi ranglar mavjud?

45 / 46

“Rang haqida” (De coloribus) nomli risola muallifi kim?

46 / 46

Isaak Nyutonning rang doirasida qancha rang mavjud?

Your score is