Rangshunoslik va kompozitsiya asoslari fani 1-ma’ruza mashg‘uloti bo‘yicha test savollari

28

Testni yechishga 20 daqiqa vaqtingiz bor.

Vaqt tugadi.


Rangshunoslik va kompozitsiya asoslari fani 1-ma'ruza mashg‘uloti bo‘yicha test savollari

Ism va familiyangizni kiriting

1 / 18

Iogann Volfgang fon Gyote rangshunoslik to‘g‘risidagi kitobining nomi qanday nomlangan?

2 / 18

Inson olamni ko‘rishi uchun ko‘zlaridan ingichka nurlar chiqadi deb kim hisoblagan?

3 / 18

Leonardo Da Vinchi qaysi ranglarni asosiy etib belgilagan?

4 / 18

“Rangtasvir haqida risolalar” (Trattato della pittura) nomli kitob muallifi kim?

5 / 18

“Rang ta’limoti to‘g‘risida” nomli kitob muallifi kim?

6 / 18

Kim birinchi bo‘lib tajriba asosida nurni dispersiyasini amalga oshirgan?

7 / 18

Qadimgi yunon faylasuflari tomonidan inson borliqni qanday ko‘rishi yuzasidan nechta yondashuv ilgari surilgan?

8 / 18

Timey asari muallifi kim?

9 / 18

Isaak Nyuton nurni dispersiya qilishda nechta burchakli prizmadan foydalangan?

10 / 18

 Rangshunoslik faniga ta’rif qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

11 / 18

Ibn al-Xaysamning inson borliqni qanday ko‘rishi to‘g‘risidagi kitobining nomi qanday nomlangan?

12 / 18

Fizikaning qaysi bo‘limi yorug‘lik xususiyatlarini o‘rganadi?

13 / 18

Empedokl qaysi 4 ta rangni asosiy etib belgilagan?

14 / 18

 Leonardo Da Vinchi asosiy ranglarni nechtaga ajratgan?

15 / 18

Kim birinchi bo‘lib ko‘zda tasvirlar qanday jamlanishini asoslagan?

16 / 18

Kim doimiy mavjud bo‘lgan hamma narsaning “ildizi” to‘rt unsurdan olov, suv, havo va yerdan iborat deb hisoblagan?

17 / 18

 Isaak Nyuton nurni dispersiya qilishi natijasida qancha rang hosil bo‘lgan?

18 / 18

“Rang haqida” (De coloribus) nomli risola muallifi kim?

Ваша оценка

0%