Rangshunoslik va kompozitsiya asoslari fani 3-ma’ruza mashg‘uloti bo‘yicha test savollari

27

Testni yechishga 20 daqiqa vaqtingiz bor.

Vaqt tugadi.


Rangshunoslik va kompozitsiya asoslari fani 3-ma'ruza mashg‘uloti bo‘yicha test savollari

Ism va familiyangizni kiriting

1 / 22

Filipp Otto Rungening rang shari ekvatorida qancha rang bor?

2 / 22

Filipp Otto Rungening rang shari qachon nashr etilgan?

3 / 22

 To‘ldiruvchi ranglar deb nimaga aytiladi?

4 / 22

Albert Genri Mansellning kolorometrik tizimi rangning nechta xususiyatiga asoslangan?

5 / 22

To‘ldiruvchi rangning ikkinchi nomi qanday nomlanadi?

6 / 22

HSB qisqartmasida qanday so‘zlar bor?

7 / 22

Kolorometrik tizim muallifini belgilang.

8 / 22

Mansell rang tizimi qachon nashr etilgan?

9 / 22

 Ikkilamchi ranglar deb nimaga aytiladi?

10 / 22

RGB qisqartmasi nimani anglatadi?

11 / 22

HSB qisqartmasi nimani anglatadi?

12 / 22

Kim ikki tomonlama konus rang jismini ishlab chiqqan?

13 / 22

Iogann Gyote rang doirasida qancha rang mavjud?

14 / 22

CMYK qisqartmasida qanday so‘zlar bor?

15 / 22

Iogannes Itten rang doirasi nechta rangdan iborat?

16 / 22

Iogannes Itten rang doirasida qaysi ranglar asosiy etib belgilangan?

17 / 22

CMYK qisqartmasi nimani anglatadi

18 / 22

Iogann Gyote rang doirasida qaysi ranglar mavjud?

19 / 22

Isaak Nyutonning rang doirasida qancha rang mavjud?

20 / 22

RGB qisqartmasida qanday so‘zlar bor?

21 / 22

 Asosiy (birlamchi) ranglar deb nimaga aytiladi?

22 / 22

Isaak Nyuton rang doirasida qaysi ranglar kichik maydonni egallagan?

Ваша оценка

0%