O‘zbekistonda kitob muqovalari dizaynining tahlili (2015-2019 yillar)

Ushbu izlanishda O‘zbekistonda nashr qilingan kitob muqovalarining badiiy yechimi tahllil qilingan. Izlanishda 2015-2019 yillar oralig‘ida nashr qilingan 51 ta kitob qamrab olingan. Maqsad bugungi kunning kitob dizaynida bo‘layotgan tendensiyalarni aniqlash bo‘ldi. Buning uchun kompozitsiya elementlari va yechimlarini 6 ta toifaga ajratilib o‘rganildi.

Tadqiqot natijalarini yuklab olish: PDF

Ilmiy maqola: PDF

Leave a Comment